Nhưng, lúc này lại khác, sẽ rất nguy hại cho Hamster Baby nếu bạn thay chuồng thường xuyên. Vì Hamster Mẹ sẽ luôn lo lắng với những mùi lạ xung quanh con của mình lúc này.

Nhưng, lúc này lại khác, sẽ rất nguy hại cho Hamster Baby nếu bạn thay chuồng thường xuyên.
Vì Hamster Mẹ sẽ luôn lo lắng với những mùi lạ xung quanh con của mình lúc này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.