Cách Chăm Sóc Hamster 3 Ngày Đầu Tiên Khi Rước Hamster Về Nhà- whell ở giữa

Lưu Ý : Nếu Hamster của Bạn đã lớn về kích thước, chúng ta có thể gắn Whell sao cho 2 bên của Whell vẫn còn một khoảng trống đủ so với Bé Hamster nhà Bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.