Một ngày vui tại Vương Quốc Chuột Hamster Bình Thạnh

Một ngày vui tại Vương Quốc Chuột Hamster Bình Thạnh

Mỗi ngày mình lại có thêm một ngày vui ^^

 

 

 

Niềm vui của mình là hướng dẫn các bạn yêu hamster chăm sóc bé

 

Rất hoan nghênh mọi người tới thăm Vương Quốc Chuột Hamster Bình Thạnh nhé

 

 

 

 

Một số bạn vì bận công việc, hay không thể ghé shop được thì bên shop chuột Hamster Kingdom Bình Thạnh vẫn giao hàng cho các bạn bất kể nắng mưa.

 

 

Nơi đây bên mình không chỉ trao cho bạn bé Hamster. Mà còn hướng dẫn bạn chăm sóc – nếu bé có bị vấn đề gì. Bên mình sẽ hướng dẫn bạn chăm sóc nh

 


 

NHẤP VÀO EM ĐỂ XEM MẤY BÉ CHUỘT HAMSTER GIÁ RẺ NÀ

 
𝐇𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡
𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒: 0909.912.817
Đ/𝑐: 286/9 𝑁𝑜̛ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑃.12, 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎̣𝑛ℎ, 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀
𝐇𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́
𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒: 0789.931.323
Đ/𝑐: 31 Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑆11, 𝑃.𝑇𝑎̂𝑦 𝑇ℎ𝑎̣𝑛ℎ, 𝑄.𝑇𝑎̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́, 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀
𝐇𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏
𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒: 0909.036.356
Đ/𝑐: 252 𝐶𝑜̂ 𝐵𝑎̆́𝑐, 𝑃.𝐶𝑜̂ 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔, 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 1, 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀
𝐇𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐏𝐡𝐮́ 𝐍𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧
𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒: 0909.533.913
Đ/𝑐: 307 𝐻𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝑉𝑎̆𝑛 𝐵𝑎́𝑛ℎ, 𝑃.11, 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑃ℎ𝑢́ 𝑁ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛, 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀
𝐇𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜
𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒: 0789.775.575
Đ/𝑐: 42 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 2, 𝑃.𝐿𝑖𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢, 𝑇ℎ𝑢̉ Đ𝑢̛́𝑐, 𝑇𝑃. 𝐻𝐶𝑀
𝐇𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒: 0274 3750 512
Đ/ 𝑐: 268 Đ𝑇743𝐴, 𝑋𝑎̃ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎̆́𝑛𝑔, 𝐷𝑖̃ 𝐴𝑛, 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.